محصولات بسته بندي (پرسی و برشی )

محصولات ساختماني
April 30, 2014
SefidFoamMaghsoud7
توليدات فوم بسته بندي شامل انواع پكهاي محصولات اعم از لوازم خانگي ٬ ظروف چيني ٬ جعبه هاي صادرات ميوه ٬ كلمن , يخدان و ... با كيفيت بالا مي باشد .